Netherlands Interuniversity School for Islamic Studies

News

Publiekssymposium “Joden en moslims in Amsterdam in internationaal maatschappelijk krachtenveld: een vergelijkend perspectief”

Vrijdag 28 juni 2019
Bushuis, UvA
10.00-17.00 

Het symposium is de publieke afsluiting van het NWO-onderzoeksproject “Delicate Relations: Jews and Muslims in Amsterdam and London”. Dit vergelijkende en interdisciplinaire project richt zich op de relaties tussen joden en moslims in Amsterdam en Londen. Deze relaties bevinden zich tussen de pool van intensieve samenwerking aan de ene kant en de pool van spanning en conflict aan de andere kant. Wat bindt joden en moslims? Wat drijft hen uit elkaar? Hoe gaan zij met deze krachten om? Het project brengt de relaties tussen joden en moslims in kaart en probeert deze te begrijpen mede in het licht van de politieke en sociale context waarin ze zich voordoen. Tijdens de bijeenkomst worden ’s ochtends de belangrijkste resultaten van het project gepresenteerd en is er ’s middags de gelegenheid belangrijke thema’s uit het project in workshops verder uit te diepen.
De dag wordt geleid door dr. Ammeke Kateman.

 

Programma:

10.00: Inloop met koffie en thee
10.15: Welkom en korte inleiding op het project door Prof. dr. Gerard Wiegers (UvA)
10.30: Dr. Mark Roscam Abbing – directeur Samenleving en Integratie, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: “Werken aan samenleven”
10.45: Vragen

11.00: Koffie en thee

11.20: Suzanne Roggeveen, Msc (UvA): Joden en moslims in Amsterdam: het (her)structuren van ideeën en emoties over de ander.
11.40: Susanne van Esdonk, MA (UvA): “Het is moeilijk, maar essentieel”: constructieve relaties tussen joden en moslims in Londen.
12.00: Prof. dr. Gerard Wiegers (UvA): Relaties tussen joden en moslims en het maatschappelijk krachtenveld in internationaal vergelijkend perspectief: inzichten en uitdagingen.
12.30: Discussie

13.00: Lunch voor alle deelnemers (aangeboden)

14.00: Workshops (en gespreksleiders)
1. De moskee en de synagoge werken samen – Erwin Brugmans en Hein Hartogs, Sjoel West, samenwerkend met WIN (Interreligieus West)
2. Joden en moslims in de media – Marije van Beek, journalist dagblad Trouw
3. Joden en moslims en de overheid – Sipco Vellenga, RUG
4. Educatie – Gerard Wiegers en Suzanne Roggeveen, UvA

15.00: Koffie en thee

15.20: Plenaire terugkoppeling, dr. Ammeke Kateman (UvA)
15.50: Afronding, Prof. dr. Gerard Wiegers (UvA)
16.00: Drankjes en hapjes

Aanmelding voor het symposium is verplicht. Laat voor 15 juni via dit formulier weten of u komt en aan welke workshop u wilt deelnemen.